ACASĂ PROIECTULACTIVITĂȚI PROIECT DISEMINARE PARTENERI CONTACT

  • Last 1st and 2nd of Ocotber 2015, took place in CESOL’s headquarters, in Spain, the kick off meeting of the project.
  • În 21-22.04.2016 a avut loc a doua întâlnire din cadrul proiectului, la sediul partenerului ISQ, în Oeiras, Lisabona
  • In 13-14 Octombrie a avut loc a treia întalnire de proiect la sediul ISIM, Timisoara, Romania
  • Pânã la aceastã datã a fost elaborat Stadiul Actual în care au fost identificate necesitãþile principale ale pieþei.
  • La ora actualã este în curs de actualizare Ghidul European. În acest ghid este descrisã metodologia de calificare a personalului din domeniul prelucrãrii cu fascicul laser.


Project Co-funded by the European Union