Harmonized Laser Technology Training across Europe

CONTACT

Rațiuni pentru Proiect:

Necesitatea crescută de dezvoltare de noi tehnologii ce permite producerea de noi produse caracterizate de calitate și performanțe îmbunătățite se manifestă în necesar de personal capabil să utilizeze procese avansate de realizare de noi materiale, cu timp de viață extins.

Acest proiect susține politicile EU de relocare liberă a personalului cu nivele de instruire egală, îmbunătățește calitatea instruirii precum și a transparenței calificării, dar mai ales, îmbunătățește nivelul de angajare. Industria laser globală a atins în 2013 o creștere de 6% comparativ cu 2012. Fabricația prin sudare cu fascicul .laser este unul din sectoarele cu creștere din anii 2012 – 2013.


Ținte și Obiective

Obiectivul principal al acestui proiect este acela de a oferi linii directoare pentru a dezvolta cursuri armonizate în cadrul zonelor tehnologice de tip "puncte fierbinți" pentru industrie, ce implică sudură. Acest obiectiv va fi atins prin definitivarea materialelor educaționale pentru instruirea personalului implicat în implementarea proiectului LASERTECH.